Servering vid Galleri Fridhem i Hörken

Galleri Fridhem i Hörken har beställningsfika.
Tala om för mig när ni vill komma och hur många ni är, så svarar jag med vad som finns till fika / lunch / middag / grill / kvällsmacka och vilka tider är möjliga. Serveringen är föreningsaktivitet, vinsten går till Ljusnarsbergs Konstförening, Visit Kopparberg eller kulturföreningen Finska Bergslagen.
minnaroselli@hotmail.com
073 964 27 91

Gallery Fridhem in Hörken has order coffee.
Tell me when you want to come and how many of you are, and I will answer with what is available for coffee / lunch / dinner / barbecue / evening snack and what times are possible. Serving is an association activity, the profit goes to Ljusnarsbergs Konstförening, Visit Kopparberg or the cultural association Finska Bergslagen.
minnaroselli@hotmail.com
073 964 27 91