• Allsång på Fridhem

  Den 3. juli ska vi sjunga allsång runt elden vid Galleri Fridhem. Vi samlas runt 18-tiden
  Grillen är på. Alla som vill, kan ha sin egen picknickkorg med, men det finns nånting att köpa på serveringen.
  Turistföreningen kan ordna samåk till Grängesberg tågstation mot betalning.
  Vi hoppas att hitta någon, som kan leda och kompa sången. Annars tar vi inspelad musik och sjunger med. Sångtexter kommer att finnas. Förslag tas emot. Youtubefilmer med sånger, som vi ska ha även text till, finns på facebooksidan "Allsång i Hörken". Där kan man förbereda sig till det, som komma ska.

 • sing-along

  On July 3, we will sing a song around the fire at Galleri Fridhem. We gather around 6 p.m.
  The grill is on. Anyone who wants can bring their own picnic basket, but there is something to eat you can buy.
  The tourist association can arrange a ride to Grängesberg train station for a fee.
  We hope to find someone who can lead the song. Otherwise we take recorded music and sing along. Lyrics will be available. Suggestions are accepted. Youtube videos with songs, which we will also have lyrics for, can be found on the page Allsång i Hörken. There you can prepare for what is to come.

En dag i Hörken

Jag jobbar som språktränare i Ludvika, på Hitachi-ABB. Jag har hört från mina studenter, att det är nära till omöjligt att hitta tillfällen att prata svenska.
Jag har ett konstgalleri hemma hos mig i Hörken, jag har en utomhusscen och mycket plats att vara.
Ljusnarsbergs Konstförening samarbetar med mig härute och vi gärna ordnar trivselkvällar, så som vi har tidigare gjort i Tingshuset i Kopparberg.
Tanken är att ha "Barbeque evenings" och vi pratar, så gott det går, svenska. Men nu är meningen att ha det trevligt, så vi bjuder inte språkpoliser.
De som vill framträda med musik eller annat, är hjärtligt välkomna att göra det.
Vi har nu på sommaren vår vandringsled "Kyrkstigen" med inslag av konst, som lokala konstnärer har skapar med stöd från Kulturrådet.
Kyrkan har musikkonserter ibland på söndagar.
Vi har utställningar i mitt Galleri Fridhem i Hörken.
Vi har olika spel, som man kan spela ute och vid dåligt väder kan man spela brädspel inne i min "spelhåla"
I facebookgruppen som heter "En dag i Hörken" vill jag samla folk, som är intresserade att vara med på "språk barbeque evening". Här kan man göra förslag, ge kritik och bjuda sina vänner och familjer, så man tillsammans kan tycka, att det vore kul att träffas.

One day in Hörken

 I work as a language trainer in Ludvika, at Hitachi-ABB. I have heard from my students that it is almost impossible to find opportunities to speak Swedish.
I have an art gallery at home in Hörken, I have an outdoor stage and a lot of space to be.
Ljusnarsbergs Konstförening collaborates with me out here and we are happy to arrange well-being evenings, as we have previously done in Tingshuset in Kopparberg.
The idea is to have "Barbeque evenings" and we speak, as best we can, Swedish. But now the intention is to have a good time, so we do not offer language police.
Those who want to perform with music or something else, are most welcome to do so.
In the summer, we now have our hiking trail "Kyrkstigen" with elements of art, which local artists have created with support from the Swedish Arts Council.
The church has music concerts sometimes on Sundays.
We have exhibitions in my Gallery Fridhem in Hörken.
We have different games, which you can play outside and in bad weather you can play board games inside my "game hole"
In facebook group "En dag i Hörken" I want to gather people who are interested in participating in the language "Barbeque evening". Here you can make suggestions, give criticism and invite your friends and families, so together you can think that it would be fun to meet

servering och singelfrukost - anmäl dig ifall du är intresserad. 073 964 27 91

Den andra maj börjar serveringen vid Galleri Fridhem sin verksamhet. Pö om pö. Inga stora folkmängder ska lockas hit. Finns bord att sitta vid långt från varandra och vid serveringsdisken trängs man inte. Även den kommer att finnas utomhus.
Den femte juni blir "Frukost i det gröna" - frukostservering för singlar. Det blir på lördagar ifall intresse finns. Då får man flirta med främlingar, eller åtminstone prata. Trivs man i sällskapet, kan man planera dagen tillsammans, t.ex en vandring. Kyrkstigen i Hörken, typ 7 km, Kyrkstigen som fortsätter till Ställberg och därifrån via Östra Kumlan tillbaks till bilen i Hörken. Rundan är mera eller mindre 25 km lång. Eller man tar Kisstjärnsvägen och går via Högfors till Finngruvorna och vidare till Kopparberg. Enkelväg 25 km på ett ungefär. Finns körtjänst att köpa, om orken tar slut.
Finns konstutställning att titta på i Galleriet, finns brädspel i Spelhålan, finns utomhusspel typ Dart och krocket, finns hängmattor att hyra och ett och annat att uppleva.

Fridhems Lyckohjul - wheel of fortune

på söndagar snurrar lyckohjulet. 10 personer kan välja en siffra mellan 1 - 10 och är då med i snurret. Skicka ditt val till minnaroselli@hotmail.com eller på facebooksida Fridhem i kommentarer under aktuell söndag.
Man kan vinna olika priser värda mellan 3000 kr och 50 kr.

On Sundays the wheel of fortune spins. 10 people can choose a number between 1 - 10 and are then in the spin. Send your choice to minnaroselli@hotmail.com or on the Facebook page Fridhem in comments during the current Sunday.
You can win different prizes worth between SEK 3,000 and SEK 50.

söndag 18/4 Lyckohjulet - The wheel of fortune

priser:

På söndag den 18/4 snurrar hjulet och ger chansen till: Gott ur grillen vid Allsång i Hörken. Värde 100 kr
Nattlinne med Hörkenmotiv värde 400 kr
Lunch och fika på brädspelhelgen värde 130 kr
väggbonad värde 2000 kr
Kursavgift Frigörande dans -helg värde 700 kr
reklamplats på mina hemsidor www.kopparberg-sweden.se och www.hoerken.se värde 0 kr
"Slumpen talar" pratstund, värde 300 kr
Lunch innan "Sommarpratfika" i Hörken värde 100 kr
T-shirt med Hörkenmotiv, värde 250 kr
fika x 2 i vilket tillfälle som helst värde 100 kr

Hjulet snurrar på söndag klockan 18

Kostar ingenting att vara med i snurret. Välj en siffra mellan 1 - 10,
bara en siffra per person och bara en person per siffra. Skicka ditt val till minnaroselli@hotmail.com
 
 
On Sunday 18/4, the wheel spins and gives the chance to:
Good out of the grill at Allsång in Hörken. Value SEK 100
Nightgown with Hörken motif worth SEK 400
Lunch and coffee on the board game weekend worth SEK 130
wall-mounted value SEK 2,000
Course fee Liberating dance weekend weekend SEK 700
advertising space on my websites www.kopparberg-sweden.se and
www.hoerken.se worth SEK 0"
Coincidence speaks" chat, value SEK 300
Lunch before "Summer talk" in Hörken worth SEK 100
T-shirt with Hörken motif, value SEK 250
coffee x 2 in any occasion value SEK 100
 
 
The wheel spins on Sunday at 6 p.m.
It costs nothing to be part of the spin. Choose a number between 1 - 10, only one number per person and only one person per number. Send your choose to minnaroselli@hotmail.com
 • Kära vänner, som vill få stöd i finska eller spanska. Vi gör lite byteshandel - timme byts mot timme. Du hjälper mig i trädgården eller med annat och jag ger lika många timmar zoomlektioner. Jag kan hjälpa även dig som är helt nybörjare.

  Lektionerna går till såhär: Studenten börjar med att ge mig 20 meningar som hen vill kunna använda. Vi översätter, tränar uttal på zoom och ser hur grammatiken är i dessa meningar. När vi är klara, har säkert nya meningar kommit till studentens önskelista. Och då tar vi dom. Vi lyssnar på sånger och översätter, uttalar och om lust finns, sjunger. Kollar grammatiken. Vi kollar nyheter på språk som är under arbete och jobbar på.

 • Dear friends and others, who need help with language. If you work with me in my garden (20 000 square meters) when the weather is fine, I shall give you as much hours on zoom lessons, when the weather is rainy. Swedish, finnish and spanish to choose. My speciality as teacher is that I make you talk and I tell you when you say wrong. If you don´t want that I correct you, I do not.

  The lessons go like this: The student starts by giving me 20 sentences that he wants to be able to use. We translate, practice pronunciation on zoom and see how the grammar is in these sentences. When we are done, new sentences have probably arrived on the student's wish list. And then we take them. We listen to songs and translate, pronounce and, if we feel like it, sing. Check the grammar. We check news in languages that are being worked on and are working on.

 • En brädspelhelg. Två dagar, några timmar per dag. Ingen avgift.
  Vi tittar på videofilmer om spel och försöker lära oss. Jag har hemma det som behövs, även fika och lunch / middag / till grillen
  Vädret få bli lite varmare så vi behöver inte bara sitta inne.

 • A board game weekend. Two days, a few hours a day. No fee.
  We watch videos about games and try to learn. I have what I need at home, also coffee and lunch / dinner / for the grill
  The weather gets a little warmer so we do not just have to sit inside.