servering och singelfrukost

Den andra maj börjar serveringen vid Galleri Fridhem sin verksamhet. Pö om pö. Inga stora folkmängder ska lockas hit. Finns bord att sitta vid långt från varandra och vid serveringsdisken trängs man inte. Även den kommer att finnas utomhus.
Den femte maj blir "Frukost i det gröna" - frukostservering för singlar. Det blir på lördagar ifall intresse finns. Då får man flirta med främlingar, eller åtminstone prata. Trivs man i sällskapet, kan man planera dagen tillsammans, t.ex en vandring. Kyrkstigen i Hörken, typ 7 km, Kyrkstigen som fortsätter till Ställberg och därifrån via Östra Kumlan tillbaks till bilen i Hörken. Rundan är mera eller mindre 25 km lång. Eller man tar Kisstjärnsvägen och går via Högfors till Finngruvorna och vidare till Kopparberg. Enkelväg 25 km på ett ungefär. Finns körtjänst att köpa, om orken tar slut.
Finns konstutställning att titta på i Galleriet, finns brädspel i Spelhålan, finns utomhusspel typ Dart och krocket, finns hängmattor att hyra och ett och annat att uppleva.

Fridhems Lyckohjul - wheel of fortune

på söndagar snurrar lyckohjulet. 10 personer kan välja en siffra mellan 1 - 10 och är då med i snurret. Skicka ditt val till minnaroselli@hotmail.com eller på facebooksida Fridhem i kommentarer under aktuell söndag.
Man kan vinna olika priser värda mellan 3000 kr och 50 kr.

On Sundays the wheel of fortune spins. 10 people can choose a number between 1 - 10 and are then in the spin. Send your choice to minnaroselli@hotmail.com or on the Facebook page Fridhem in comments during the current Sunday.
You can win different prizes worth between SEK 3,000 and SEK 50.

söndag 11/4 Lyckohjulet - The wheel of fortune

priser:

Då kan man vinna en hälsningsvideo på 1 - 3 minuter i vilken dockorna uppmärksammar henom eller dem vinnaren vill skicka hälsningen till. Värde 500 kr / minut.
Man kan vinna 1/2 timmes finsk massage värde 300 kr
10 stycken hemmagjorda karelska piroger värde 150 kr
3 x 1 timme språkundervisning / träning . svenska, finska eller spanska värde 1200 kr
Skogsbad -promenad längs Kyrkstigen i Hörken med handledning. Värde 200 kr
t-shirt med Hörkenmotiv, handtryck värde 250 kr
prova-på-textiltryck i Fridhem med privat handledning värde 500 kr
fika för 2 värde 100 kr
Pratstund över korten "Slumpen Talar" värde 300 kr
Deltagaravgift till kursen Frigörande dans - en helgkurs värde 700 kr
Hjulet snurrar på söndag klockan 18
Kostar ingenting att vara med i snurret. Välj en siffra mellan 1 - 10,
bara en siffra per person och bara en person per siffra. Skicka ditt val till minnaroselli@hotmail.com
 
You can win a greeting video of 1 - 3 minutes in which the dolls pay attention to her/him or them the winner wants to send the greeting to. Value SEK 500 / minute.
You can win a 1/2 hour Finnish massage worth SEK 300
10 homemade Karelian pies worth SEK 150 
3 x 1 hour language teaching / training. Swedish, Finnish or Spanish value SEK 1200
Forest bath - walk along Kyrkstigen in Hörken with guidance. Value SEK 200
T-shirt with Hörken motif, handprint worth SEK 250
Try-on-textile printing in Fridhem with private tutorial worth SEK 500
Coffee - fika for 2 value SEK 100
Chat over the cards "Slumpen Talar" worth SEK 300
Participation fee for the course Liberating dance - a weekend course worth SEK 700
 
The wheel spins on Sunday at 6 p.m.
It costs nothing to be part of the spin. Choose a number between 1 - 10, only one number per person and only one person per number. Send your choose to minnaroselli@hotmail.com
 • Kära vänner, som vill få stöd i finska eller spanska. Vi gör lite byteshandel - timme byts mot timme. Du hjälper mig i trädgården eller med annat och jag ger lika många timmar zoomlektioner. Jag kan hjälpa även dig som är helt nybörjare.

  Lektionerna går till såhär: Studenten börjar med att ge mig 20 meningar som hen vill kunna använda. Vi översätter, tränar uttal på zoom och ser hur grammatiken är i dessa meningar. När vi är klara, har säkert nya meningar kommit till studentens önskelista. Och då tar vi dom. Vi lyssnar på sånger och översätter, uttalar och om lust finns, sjunger. Kollar grammatiken. Vi kollar nyheter på språk som är under arbete och jobbar på.

 • Dear friends and others, who need help with language. If you work with me in my garden (20 000 square meters) when the weather is fine, I shall give you as much hours on zoom lessons, when the weather is rainy. Swedish, finnish and spanish to choose. My speciality as teacher is that I make you talk and I tell you when you say wrong. If you don´t want that I correct you, I do not.

  The lessons go like this: The student starts by giving me 20 sentences that he wants to be able to use. We translate, practice pronunciation on zoom and see how the grammar is in these sentences. When we are done, new sentences have probably arrived on the student's wish list. And then we take them. We listen to songs and translate, pronounce and, if we feel like it, sing. Check the grammar. We check news in languages that are being worked on and are working on.

 • En brädspelhelg. Två dagar, några timmar per dag. Ingen avgift.
  Vi tittar på videofilmer om spel och försöker lära oss. Jag har hemma det som behövs, även fika och lunch / middag / till grillen
  Vädret få bli lite varmare så vi behöver inte bara sitta inne.

 • A board game weekend. Two days, a few hours a day. No fee.
  We watch videos about games and try to learn. I have what I need at home, also coffee and lunch / dinner / for the grill
  The weather gets a little warmer so we do not just have to sit inside.