Återkommande träffar

När vi blir en grupp som har blivit kär i Bergslagen och vill vårda kärleken här, kan vi tillsammans skapa samvaro och aktiviteter, så som deltagarna önskar. Vi håller kontakt.

Kurs i vardagsmassage

 Det kan bli dagar med kortare vandringar och kurser i vardagsmassage.

 

Dans efter vandring

Det kommer att erbjudas, när efterfrågan finns, vandingsdagar som slutar med dans.