Åsa Hedberg ställer ut på sommaren 2020 fram till sista augusti

Drake i Hörkenskogen - 10 000 kronor

Med benen i vädret - 10 000 kronor

Kontakt Åsa Hedberg 076 894 32 22

Okänt väsen - 10 000 kronor

Fru Rot - 10 000 kronor

Fågelträd - 10 000 kronor