Galleri Fridhem i Hörken har öppet på de flesta lördagarna i november och december 2020 kl 17 - 20. Kolla 0739642791

Åsa Hedberg

Drake i Hörkenskogen - 10 000 kronor

Med benen i vädret - 10 000 kronor

Kontakt Åsa Hedberg 076 894 32 22

Okänt väsen - 10 000 kronor

Fru Rot - 10 000 kronor

Fågelträd - 10 000 kronor