kvinnan är från pronsgjutningar som urfinska kvinnorna gjorde på 700-talet. Djuren är också lån från samma bok. Ett museum i Perm som har samlat dessa föremål.